หน้าแรก เราทำอะไร พื้นที่พัฒนา สำรวจพื้นที่โอกาส
ร่วมพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กในเมืองกับเรา ได้ที่
wepark.thailand@gmail.com
094 513 4778
fb.com/wecreatepark

เนื้อหาและข้อมูลโดย we!park สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons อ้างอิงแหล่งที่มา สัญญาอนุญาตสากล 4.0 (Attribution 4.0 International) เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น | นโยบายความเป็นส่วนตัว

90 พื้นที่พัฒนา

พื้นที่ว่างหรือพื้นที่โอกาสที่เราได้ใช้กระบวนการทำงานพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมบนฐานของความรู้และข้อมูล เพื่อเปลี่ยนและเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียว รวมทั้งยังมีพื้นที่ที่เราเข้าไปร่วมกระตุ้นให้เกิดเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวกับเครือข่าย และพื้นที่ที่เข้าไปทำหลักสูตรอบรมการพัฒนาพื้นที่กับทางเขตอีกด้วย


แผนที่

แกลเลอรี