หน้าแรก เราทำอะไร พื้นที่พัฒนา สำรวจพื้นที่โอกาส
ร่วมพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กในเมืองกับเรา ได้ที่
wepark.thailand@gmail.com
094 513 4778
fb.com/wecreatepark

เนื้อหาและข้อมูลโดย we!park สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons อ้างอิงแหล่งที่มา สัญญาอนุญาตสากล 4.0 (Attribution 4.0 International) เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น | นโยบายความเป็นส่วนตัว

สวนใต้สะพานข้ามแยกตากสิน-สาทร

แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
1,977 ตร.ม.
สร้างเสร็จ
มีภาคีหลักร่วมพัฒนา
อบรมการพัฒนาพื้นที่

สวน 15 นาที

การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนที่มีมุมมองที่สวยงามอยู่ตรงกลางตลอดแนวยาว โดยปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาและจัดสวนพร้อมทางเดินในสวน โดยมีลู่วิ่งและทางเดินอยู่โดยรอบ สร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมเพื่อรองรับล้อมรอบ เปิดมุมมองเข้าสู่สวนตรงกลาง สร้าง Landmark เป็นสะพานข้ามคลองเพิ่มจุดขาย ปลูกต้นไม้โดยรอบอีก 1 ชั้น เพื่อป้องกันมลพิษ เพิ่มจุดเตือนชะลอความเร็วและทางม้าลายสำหรับการข้ามถนน กันรั้วรอบและกำหนดเวลาประตูเปิดปิด พร้อมไฟฟ้าและไฟส่องสว่างเพื่อการจัดการพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย

รวมภาพกระบวนการพัฒนาพื้นที่
สถานะและผลกระทบการพัฒนาพื้นที่
สถานะการพัฒนา

สร้างเสร็จ

ภาคีหลักร่วมพัฒนาโครงการ
  • สำนักงานเขตธนบุรี
  • กรุงเทพมหานคร
วันเริ่มโครงการ

-

วันเปิดใช้งาน

1 กุมภาพันธ์ 2566

วันปิดใช้งาน

-

จำนวนประชากร

18,157 คน

คำนวณจากข้อมูลประชากรประจำปี พ.ศ. 2565 กรมการปกครอง กระจายตามผังพื้นอาคารจาก Google Research และ Microsoft GlobalMLBuildingFootprints ที่อยู่ในพื้นที่ระยะเดิน 10-15 นาที (800 เมตร)

พื้นที่สาธารณะสีเขียว

+1,977 ตร.ม.

สิ่งอำนวยความสะดวก
  • -
พื้นที่ร่มไม้

-

ต้นไม้ใหญ่

-

กระบวนการมีส่วนร่วม เริ่มต้นวางแผนออกแบบก่อสร้างดูแล
  • 1 ไม่มีส่วนร่วม
  • 2 ร่วมทางอ้อม
  • 3 ร่วมปรึกษา
  • 4 ร่วมทำ
  • 5 มีอำนาจตัดสินใจ
กิจกรรม
  • -
วันเวลาสร้างข้อมูล: 27 เมษายน 2567 05:21:18
วันเวลาแก้ไขข้อมูล: 27 เมษายน 2567 05:21:18