หน้าแรก เราทำอะไร พื้นที่พัฒนา สำรวจพื้นที่โอกาส
ร่วมพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กในเมืองกับเรา ได้ที่
wepark.thailand@gmail.com
094 513 4778
fb.com/wecreatepark

เนื้อหาและข้อมูลโดย we!park สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons อ้างอิงแหล่งที่มา สัญญาอนุญาตสากล 4.0 (Attribution 4.0 International) เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น | นโยบายความเป็นส่วนตัว

สวนใต้สะพานข้ามแยกตากสิน-สาทร เฟส 2

แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
2,356 ตร.ม.
ระหว่างกระบวนการ
มีภาคีหลักร่วมพัฒนา
อบรมการพัฒนาพื้นที่

สวน 15 นาที

รวมภาพกระบวนการพัฒนาพื้นที่
สถานะและผลกระทบการพัฒนาพื้นที่
สถานะการพัฒนา

ระหว่างกระบวนการ

ภาคีหลักร่วมพัฒนาโครงการ
  • กรุงเทพมหานคร
วันเริ่มโครงการ

-

วันเปิดใช้งาน

-

วันปิดใช้งาน

-

จำนวนประชากร

4,849 คน

คำนวณจากข้อมูลประชากรประจำปี พ.ศ. 2565 กรมการปกครอง กระจายตามผังพื้นอาคารจาก Google Research และ Microsoft GlobalMLBuildingFootprints ที่อยู่ในพื้นที่ระยะเดิน 10-15 นาที (800 เมตร)

พื้นที่สาธารณะสีเขียว

+2,356 ตร.ม.

สิ่งอำนวยความสะดวก
  • -
พื้นที่ร่มไม้

-

ต้นไม้ใหญ่

-

กระบวนการมีส่วนร่วม เริ่มต้นวางแผนออกแบบก่อสร้างดูแล
  • 1 ไม่มีส่วนร่วม
  • 2 ร่วมทางอ้อม
  • 3 ร่วมปรึกษา
  • 4 ร่วมทำ
  • 5 มีอำนาจตัดสินใจ
กิจกรรม
  • -
วันเวลาสร้างข้อมูล: 29 เมษายน 2567 21:48:36
วันเวลาแก้ไขข้อมูล: 29 เมษายน 2567 21:48:36