หน้าแรก เราทำอะไร พื้นที่พัฒนา สำรวจพื้นที่โอกาส
ร่วมพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กในเมืองกับเรา ได้ที่
wepark.thailand@gmail.com
094 513 4778
fb.com/wecreatepark

เนื้อหาและข้อมูลโดย we!park สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons อ้างอิงแหล่งที่มา สัญญาอนุญาตสากล 4.0 (Attribution 4.0 International) เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น | นโยบายความเป็นส่วนตัว

สวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์

แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
1,000 ตร.ม.
สร้างเสร็จ

"สวนข้างบ้าน" ของชุมชนหลังวัดหัวลำโพง คนสามย่าน-สุรวงศ์ และสัตว์เล็ก ๆ ในเมือง

สวนข้างชุมชนหลังวัดหัวลำโพง ตั้งอยู่บนเส้นทางลัดซึ่งเชื่อมต่อสามย่านและสีลม จากกระบวนการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน นักเรียน ธุรกิจโดยรอบ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจึงตกลงร่วมกันให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ศาลาและลานกิจกรรมแบบต่าง ๆ สำหรับคนหลากหลายกลุ่ม ทั้ง ศาลาข้างบ้าน ศาลาการบ้าน ศาลาชิงช้า ศาลาต้นไม้ ศาลาสุขภาพ ลานเนินข้างบ้าน ลานข้างบ้าน ลานพบปะ ลานสนุก และลานนวดเท้า ที่แทรกอยู่ระหว่างต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ ที่ให้ร่มเงา ให้กลิ่นหอมอ่อน ๆ จากสมุนไพร และยังเป็นที่อาศัยหากินของสัตว์เล็ก ๆ ในเมืองใหญ่ — สวนว้ดหัวลำโพงเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือของหลายฝ่าย เริ่มตั้งแต่เอกชนบริจาคที่่ดินให้กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง สาธารณะร่วมสนับสนุนงบเครื่องเล่น เครื่องใช้ในสวน ผ่านแพลตฟอร์มระดมทุนเทใจ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนกระบวนการ และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือชุมชนโดยรอบที่อาสาร่วมดูแลพื้นที่นี้ ทำให้สวนข้างบ้านกลายเป็นพื้นที่แรกภายใต้โครงการ we!park ที่ได้รับการพัฒนาจนเกิดเป็นพื้นที่รูปธรรม

รวมภาพกระบวนการพัฒนาพื้นที่
สถานะและผลกระทบการพัฒนาพื้นที่
สถานะการพัฒนา

สร้างเสร็จ

วันเริ่มโครงการ

1 สิงหาคม 2562

วันเปิดใช้งาน

23 กันยายน 2564

วันปิดใช้งาน

-

การเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว

+91,288 ตร.ม.

จำนวนประชากร

3,915 คน

พื้นที่เข้าถึงในระยะรัศมี 400 เมตรทั้งหมด 535,322 ตร.ม. โดยก่อนการพัฒนาพื้นที่สามารถเข้าถึงได้อยู่เดิม 444,034 ตร.ม.

จำนวนประชากรโดยประมาณ จากโครงสร้างข้อมูลสถิติจำนวนประชากรแยกรายอายุ ปี พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง คำนวณตามสัดส่วนพื้นที่แขวงที่ระยะรัศมี 400 เมตรครอบคลุม

พื้นที่สาธารณะสีเขียว

+1,000 ตร.ม.

สิ่งอำนวยความสะดวก
 • ศาลากิจกรรมและพักผ่อน
 • ลานกิจกรรมและสุขภาพ
 • เครื่องออกกำลังกาย
 • เส้นทางวิ่ง
 • ป้ายให้ความรู้
พื้นที่ร่มไม้

+623 ตร.ม.

ต้นไม้ใหญ่

+49 ต้น

พื้นที่ร่มไม้และจำนวนต้นไม้ใหญ่คำนวณจากแบบผังพื้นที่ ซึ่งเป็นขนาดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อพื้นที่สร้างเสร็จ ไม่ใช่ขนาดและจำนวนจริง ณ วันเผยแพร่ข้อมูล

กระบวนการมีส่วนร่วม 2334เริ่มต้นวางแผนออกแบบก่อสร้างดูแล
 • 1 ไม่มีส่วนร่วม
 • 2 ร่วมทางอ้อม
 • 3 ร่วมปรึกษา
 • 4 ร่วมทำ
 • 5 มีอำนาจตัดสินใจ
กิจกรรม
 • นำเสนอศักยภาพพื้นที่ต่อกรุงเทพมหานคร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรอบ
 • สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ
 • เวิร์คชอปออกแบบร่วมกับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับพื้นที่
 • ทดลองพื้นที่ต้นแบบ
 • นำเสนอแบบ
 • ระดมทุนสาธารณะ
 • ประกวดตั้งชื่อสวน
 • จัดทำป้ายชื่อ
 • ทำกระบวนการเพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการพื้ืนที่ร่วมกับชุมชน

พื้นที่ก่อนการพัฒนา
5770798710811912513613712812911611611181533929556880931381551451591681631481731621671257168580-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485+หญิงชายอายุ (ปี)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนวัดหัวลำโพง และใกล้ย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ สามย่าน-สุรวงศ์-สีลม ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร โดยที่ดินได้รับบริจาคจากประชาชนเพื่อพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ

— ที่ตั้ง

แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

— ขนาดพื้นที่

1,000 ตร.ม.

— ประเภทที่ดิน

พื้นที่ว่างรอการพัฒนาครอบครองโดยภาครัฐ

ภาพถ่ายดาวเทียม ปี พ.ศ. 2563 โดย Maxar Technologies ผ่าน Mapbox

การใช้ประโยชน์อาคาร

บริเวณโดยรอบมีทั้งที่อยู่อาศัย ร้านค้า วัด (วัดหัวลำโพง) โรงเรียน ถัดออกมาในระแวกใกล้เคียงยังมีโรงแรม อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ (จามจุรีสแควร์ สามย่านมิตรทาวน์) และมหาวิทยาลัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เส้นทางหน้าพื้นที่โครงการเป็นทางเชื่อมระหว่างสามย่าน-สุรวงศ์ จึงถูกใช้เป็นเส้นทางลัดของชุมชน พนักงาน นักเรียน และนักศึกษา ประกอบกับการที่มีสถานีรถไฟใต้ดิน (สถานีสามย่าน) ตั้งอยู่ไม่ไกลจากทางเข้าสู่เส้นทางลัดฝั่งสามย่านจึงทำให้เส้นทางยิ่งมีความพลุกพล่าน

ที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรม สำนักงานโรงแรมโรงงาน การผลิตการศึกษา วัฒนธรรม การวิจัยบริการสาธารณะ สาธารณูปการศาสนาอื่น ๆ12.3%20.3%2.0%0.0%5.3%0.6%1.8%0.6%

ข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารสำรวจโดย ทีมสนใจ ปี พ.ศ. 2563

พื้นที่สาธารณะสีเขียว

ก่อนการพัฒนา คนโดยรอบสามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวในระยะ 400 เมตรได้เกือบทั้งหมด แต่พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ฝั่งทิศเหนือของถนนพระรามที่ 4 ทำให้ชุมชนที่อยู่ฝั่งทิศใต้ต้องข้ามถนน และก็อาจจะไม่ใช่สวนที่ตรงความต้องการชุมชน ขณะที่สวนลุมพินีก็อยู่ไกลถัดไป จึงเป็นโอกาสของพื้นที่นี้ที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่สำหรับชุมชนโดยรอบวัดหัวลำโพงและย่านสุรวงศ์

การเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว82.9%
พื้นที่ในระยะรัศมี 400 เมตรทั้งหมด

535,322 ตร.ม.

พื้นที่ที่เข้าถึงได้อยู่เดิม

444,034 ตร.ม.

— พื้นที่สาธารณะสีเขียวเดิม
 • ห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์
 • หน้าหอพักนิสิตใหม่จุฬาฯ
 • สวนหย่อมสามย่าน (ป้อมตำรวจ)
 • หน้าอาคาร CU จุฬาฯ
 • หน้าอาคารจามจุรีพลาซ่า
 • สวนลุมพินี
 • สวนดาดฟ้าจามจุรี

ข้อมูลพื้นที่สาธารณะสีเขียวในพื้นที่ จากการคัดกรองข้อมูลฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564

ผู้คน

ประชากรตามทะเบียนส่วนใหญ่เป็นวัยทำงาน รวมทั้งผู้สูงอายุก็มีไม่น้อยในพื้นที่ เช่น ชุมชนหลังวัดหัวลำโพง คอนโดมิเนียม และที่อยู่อาศัยโดยรอบ แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและเส้นทางลัดของย่าน จึงมีผู้ที่เข้ามาทำงาน มาเรียนหนังสือ มาท่องเที่ยว หรือสัญจรผ่านพื้นที่นี้หลากหลายกลุ่ม

— จำนวนประชากร

3,915 คน

— อายุเฉลี่ย

44 ปี

ชาย

1,720 คน

อายุเฉลี่ย

42 ปี

หญิง

2,196 คน

อายุเฉลี่ย

45 ปี

ประมาณการณ์จำนวนประชากรจากโครงสร้างข้อมูลสถิติจำนวนประชากรแยกรายอายุ ปี พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง ตามสัดส่วนพื้นที่แขวง


กระบวนการ

พื้นที่แรกของการทดลองกระบวนการมีส่วนร่วมหลากหลายวิธีการกับทุกภาคส่วนของเมือง

พื้นที่ซอยหน้าวัดหัวลำโพง เป็นพื้นที่แรกของที่เราได้พื้นที่มาจากกรุงเทพมหานคร ในฐานะภาคีเครือข่าย Green Bangkok 2030 โดยเราได้วิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของผู้คนในพื้นที่เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเห็นความสำคัญร่วมกัน ในกระบวนการออกแบบวางแผน เราได้เริ่มทดลองใช้เวิร์คชอปร่วมกับนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ เพื่อค้นหาแนวคิดใหม่ ๆ จากคนรุ่นใหม่ หลังจากนั้น บริษัทภูมิสถาปนิก ฉมา โซเอ็น ในฐานะภาควิชาชีพ ร่วมกับทีมสนใจ ทำกระบวนการออกแบบพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน โรงเรียน วัด โรงแรม ธุรกิจโดยรอบ เขตบางรัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันคิดแนวทางการออกแบบพื้นที่ โดยเราได้ทดลองสร้างพื้นที่ต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างของการพัฒนาที่ให้ทุกคนเห็นภาพและความสำคัญร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการทดลองการมีส่วนร่วมในขั้นก่อนการก่อสร้างสู่สาธารณะโดยการเปิดระดมทุนออนไลน์ ผ่านแพชตฟอร์มเทใจ สำหรับเป็นค่าของเล่นของใช้ในพื้นที่ และเพื่อให้พื้นที่มีการใช้งานได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เราได้มีการพูดคุยค้นหาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่หลังสร้างเสร็จ โดยชุมชนอยู่อาศัยติดกับพื้นที่ได้อาสาในการช่วยดูแลพื้นที่ร่วมกับกรุงเทพมหานคร


ผู้ร่วมพัฒนา
ภาคเอกชน
 • โรงแรมมณเฑียร
 • โรงเลอเมอริเดียน
 • โรงแรมโรส
 • ทูฟาสทูสลีป
 • วัดหัวลำโพง
 • เทใจดอทคอม
ภาครัฐ
 • สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานเขตบางรัก
 • สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ภาคประชาสังคม
 • ชุมชนหลังวัดหัวลำโพง
 • โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
 • ชุมชน นักท่องเที่ยว และพนักงานโดยรอบพื้นที่
 • ผู้ร่วมบริจาคเงินจัดซื้อที่นั่งและอุปกรณ์ผ่านเทใจดอทคอม
ภาควิชาชีพ
 • บริษัท ฉมา โซเอ็น จำกัด (Shma SoEn)
 • สมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทย
ภาควิชาการ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันเวลาสร้างข้อมูล: 1 กันยายน 2564 04:00:27
วันเวลาแก้ไขข้อมูล: 24 สิงหาคม 2566 15:52:43